Vyplnením krátkeho formuláru máte možnosť byť zapojený do súťaže spoločnosti ProHR a vyhrať zaujímave ceny.

Pravidlá súťaže

Vyber typ:

Technické zručnosti:

(prosím označte, ktoré technológie aktívne využívate vo svojej praxi, alebo pri štúdiu)

Programovacie jazyky:
Systémy:
Databázy:
Ostatné:

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Pro HR s.r.o. pre účely súťaže
Podmienky spracúvania osobných údajov na účely súťažeSúhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Pro HR, s.r.o., v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov a informácia o právach dotknutej osoby

Ďakujeme za Vašu registráciu.

Ďakujeme za Vašu registráciu. Žrebovanie súťaže sa uskutoční v nedeľu 16. mája, medzi 18:00 až 19:00 hodinou (závislé od skončenia finálového súboja) sleduj online stream. Výhercom hlavnej ceny Xbox Series X a ďalších 4 cien sa môže stať iba zaregistrovaný študent/absolvent, ktorý má nad 18 rokov. Výhry všetkých 5 cien, budeme žrebovať v priamom online streame a vyžrebovaných výhercov oznámime a po skončení žrebovania ich budeme kontaktovať telefonicky.