NAŠE SLUŽBY

Executive Search

Umenie hľadať a nájsť.
 
 
Ľudské zdroje v kľúčových pozíciách top a senior manažmentu a vysoko špecializované pozície sú kľúčom k úspechu a zároveň dôležitou súčasťou hodnoty firmy. Nástrojom používaným v týchto situáciách je Executive Search – cielené vyhľadávanie a výber kandidátov. Hlavnou charakteristikou tejto metódy je riadený proces zameraný na zabezpečenie kompletného skúmania potenciálnych zdrojov vhodných kandidátov dodržujúc vysoký stupeň diskrétnosti. Proces je založený na zámere dohodnutom medzi klientom a konzultantom – nájdenie kandidátov so špecifickým súborom zručností a skúseností vo vymedzenom sektore.