NAŠE SLUŽBY

Recruiting & Selection

Od momentu zadania zo strany klienta, začína náš tím s procesom vyhľadávania vhodných kandidátov. Máme flexibilnú nehierarchickú štruktúru, ktorá je podporovaná odborným vedením spoločnosti. Pracujeme spoločne na všetkých úrovniach. Zároveň naši klienti vedia presne, kto je za nich zodpovedný a sú súčasťou celého procesu – dôvera a vzájomná komunikácia je rozhodujúca.

 

Rýchlosť je len jeden aspekt kvality, nie jej náhradou.
 

Vhodnosť jednotlivých kandidátov pre jednotlivé pozície je hodnotená pomocou štruktúrovaných pohovorov. Počas pohovoru konzultant mapuje vzdelanie, pôsobenie kandidáta na jednotlivých pozíciach (career track), náplň práce, jeho zodpovednosti a úspechy, detailne rozoberá jeho profesionálne skúsenosti a znalosti, hodnotí osobnosť a záujem kandidáta o zmenu a taktiež identifikuje motivačné stránky kandidáta a súlad jeho predstáv s obsadzovanou pozíciou.