NAŠE SLUŽBY

Realizujeme vyhľadávanie a výber kandidátov aktívnym a priamym spôsobom.
 
 

Naši konzultanti dlhodobo sledujú trh, poznajú, aký typ zamestnancov sa nachádza v spoločnostiach s podobným zameraním ako klient, príp. konkrétne pozície s podobnou náplňou a zodpovednosťami v iných spoločnostiach/segmentoch. Priamo oslovujú potenciálne vhodného kandidáta s požadovaným súborom znalostí a skúsenosti. Tento spôsob vyhľadávania je neporovnateľne rýchlejší ako vyčkávanie na reakciu z inzerátov zverejnených na job portáloch alebo zasielanie „slepých CV“ z databázy poradenskej spoločnosti, čo znižuje time per hire a cost per hire.