HR CONSULTING

Mzdová analýza / mzdový benchmarking

Každá práca má svoju cenu. Klientom poskytuje poradenstvo o aktuálnej úrovni mzdy pre konkrétne odvetvie, typ pozície pri zohľadnení náplne práce a seniority pozície.

 

 

Poradenstvo o aktuálnych trendoch trhu práce / analýza jednotlivých segmentov

Sme miestom, kde sa stretáva ponuka a dopyt po práci. Týždenne sa osobne stretávame s desiatkami kandidátov. Analyzujeme aktuálny stav dostupnosti vhodných kandidátov na konkrétne pracovné pozície v jednotlivých segmentoch z pohľadu dopytu a výsledky porovnávame v strednodom a dlhodobom horizonte.