HR CONSULTING

Outplacement consulting (skupinový / individuálny)

Úspech pri hľadaní nového uplatnenia.
 
 

Klientom v procese zmeny poskytujeme individuálne alebo skupinové coaching aktivity v oblasti profilového hodnotenia jednotlivcov a rozvoja soft skills zručností s cieľom uľahčiť a  pomôcť uvoľňovaným zamestnancom opätovne sa zaradiť do pracovného života a nájsť si optimálnu pracovnú príležitosť v čo najkratšej dobe od momentu straty zamestnania, pri zaistení čo najmenšieho zásahu do života jednotlivca.